Zrealizowane projekty

DZIAŁAJ LOKALNIE 2015

Tytuł projektu: Z pierogiem przy stole

Kwota dofinansowania: 5 270,00 zł

Cel projektu: integracja społeczna, aktywizacja dzieci i młodzieży

Zrealizowane zadania: zorganizowanie Święta Pieroga w Stańkowej, doposażenie kuchni, budowa placu zabaw dla dzieci

DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

Tytuł projektu: Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Stańkowej

Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł

Cel projektu: aktywizacja dzieci i młodzieży,popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Zrealizowane działania: utworzenie MDP, organizacja Pikniku Strażackiego

FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW EKO-UNI

Tytuł projektu: Uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Kwota dofinansowania: 1 500,00 zł

Cel projektu: uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ochrona środowiska

Zrealizowane cele: zakup sprzętu specjalistycznego, organizacja szkolenia, uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, organizacja spotkania informacyjnego z ekologii i ochrony środowiska

FIO PIL 2017

Tytuł projektu: Razem możemy więcej – działamy wspólnie na rzecz społeczeństwa

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

Cel projektu: nauka młodzieży zagadnień o tematyce bezpieczeństwa i pożarnictwa, nauka społeczeństwa pierwszej pomocy, organizacja wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży

Zrealizowane działania: organizacja szkolenia z pierwszej pomocy, organizacja szkoleń dla członków MDP i dla dowódców MDP, organizacja pokazów filmowych, organizacja ćwiczeń i spotkań dla MDP

FIO PIL 2018

Tytuł projektu: Każdy może uratować komuś życie

Kwota dofinansowania: 4 200,00 zł

Cel projektu: nauka społeczeństwa pierwszej pomocy

Zrealizowane działania: zorganizowanie dwóch szkoleń z pierwszej pomocy

FSUSR 2018

Tytuł projektu: Uruchomienie ratownictwa wodnego w OSP w Stańkowej

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Cel projektu: umożliwienie jednostce OSP działań ratowniczych na wodzie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi i użytkowników zbiorników wodnych

Zrealizowane działania: przeprowadzenie szkolenia z ratownictwa wodnego, przeprowadzenie ćwiczeń z ratownictwa wodnego, organizacja spotkania informacyjnego o bezpieczeństwie na wodzie

INICJATYWA LOKALNA 2018

Tytuł projektu: Utrzymanie stadionu w Stańkowej

Kwota dofinansowania: 1 800,00 zł

Cel projektu: utrzymanie nawierzchni stadionu, umożliwienie uprawiania sportu na stadionie

Zrealizowane działania: zakup kosiarek, koszenie stadionu

MAŁY GRANT URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 2017 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Tytuł projektu: Zwiększenia aktywności członków OSP i młodzieży w Stańkowej

Kwota dofinansowania: 5 450,00 zł

Cel projektu: naprawa nawierzchni stadionu, umożliwienie uprawiania sportu na stadionie, umożliwienie przygotowań do zawodów pożarniczych

Zrealizowane działania: naprawa nawierzchni stadionu, zakup sprzętu na zawody

MAŁY GRANT URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 2018 – PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł projektu: Rekrutacja nowych członków MDP

Kwota dofinansowania: 1 250,00 zł

Cel projektu: aktywizacja dzieci i młodzieży, utworzenie drugiej sekcji MDP

Zrealizowane działania: zakup umundurowania, organizacja treningów, udział w zawodach wojewódzkich i gminnych

MSWiA 201

Tytuł projektu: Zwiększenie gotowości bojowej OSP

Kwota dofinansowania: 3 510,00 zł

Cel projektu: zwiększenie gotowości bojowej jednostki, zakup sprzętu umożliwiający udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Zrealizowane działania: zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego

MSWiA 2017

Tytuł projektu: Zwiększenie gotowości bojowej OSP

Kwota dofinansowania: 94 000,00 zł

Cel projektu: zwiększenie gotowości bojowej jednostki, zakup sprzętu umożliwiający udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Zrealizowane działania: zakup lekkiego samochodu pożarniczego ze zbiornikiem wodnym 1000 litrów

PROGRAM POMOCY STRAŻOM POŻARNYM FUNDACJI ORLEN DAR SERCA 2016

Tytuł projektu: Zakup umundurowania dla członków OSP w Stańkowej

Kwota dofinansowania: 600,00 zł

Cel projektu: zakup umundurowania wyjściowego dla członków Zarządu OSP

Zrealizowane działania: udział w uroczystościach i reprezentowanie jednostki OSP

PROGRAM POMOCY STRAŻOM POŻARNYM FUNDACJI ORLEN DAR SERCA 2017

Tytuł projektu: Zakup łoma Hooligana dla OSP w Stańkowej

Kwota dofinansowania: 1000,00 zł

Cel projektu: zwiększenie skuteczności działań OSP w sytuacji zagrożenia życia

Zrealizowane działania: zakup sprzętu specjalistycznego

KONKURS GRANTOWY POWES 2018

Tytuł projektu: Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych

Kwota dofinansowania: 9 000,00 zł

Cel projektu: uruchomienie ratownictwa w sytuacji zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych

Zrealizowanie działania: wyszkolenie 5 ratowników KPP, wykonanie badań alergologicznych, zorganizowanie szkolenia z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych, organizacja 3 spotkań informacyjnych, uruchomienie ratownictwa
z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych

PROGRAM PROFILAKTYKI I WALKI Z UZALEŻNIENIAMI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2018

Tytuł projektu: Aktywizacja członków MDP

Kwota dofinansowania: 300,00 zł

Cel projektu: aktywizacja dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży, popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Cel projektu: aktywizacja dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży, popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Zrealizowane działania: zakup umundurowania dla dzieci, organizacja treningu
i inicjatyw, udział w zawodach i zlocie MDP

Tytuł projektu: Rekrutacja nowych członków MDP

Kwota dofinansowania: 500,00 zł

Cel projektu: aktywizacja dzieci i młodzieży, organizacja wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży, utworzenie drugiej sekcji MDP

Zrealizowane działania: zakup umundurowania dla dzieci, organizacja szkoleń dla członków MDP, organizacja spotkań dla MDP, utworzenie drugiej sekcji MDP