Zebranie członków MDP 2019

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie
z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę,
a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie
i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.