Szkolenie z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Ropience

16 listopada 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Ropience szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało sposób zachowania na miejscu wypadku, schemat postępowania z poszkodowanym, zasady przeprowadzania RKO, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz zasady korzystania z defibrylatora AED. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 dzieci i nauczycieli. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Podkarpackiej Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Stańkowej

4 listopada 2018 roku odbyło się w Świetlicy w Stańkowej szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało sposób zachowania na miejscu wypadku, schemat postępowania z poszkodowanym, zasady przeprowadzania RKO, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz zasady korzystania z defibrylatora AED. W szkoleniu wzięło udział 37 osób. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Podkarpackiej Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.