Spotkanie informacyjne o ochronie środowiska

Dziś odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem była ochrona środowiska i ekologia. Celem spotkania było uświadomienie społeczeństwa o ważności dbania o nasze naturalne środowisko, póki co jeszcze zachowane w Bieszczadach. Krótka prezentacja obejmowała zagadnienia ekologii, segregacji odpadów, oszczędzaniu wody czy klęsk ekologicznych. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Funduszy Małych Grantów Stowarzyszenie Eko-Uni.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś po na podsumowanie projektu pt. Organizacja szkoleń i spotkań dla MDP na czas jesienno zimowy dofinansowanego w ramach programu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach zadania zorganizowano dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej szkolenie oraz spotkania i zebranie. Zakupiono także brakujące umundurowanie dla MDP. Projekt pozwolił na zorganizowanie wolnego czasu podczas długich jesienno-zimowych wieczorów.

Podsumowanie dofinansowania z FSUSR

Dziś zakończył się kolejny realizowany przez nas projekt pt. Bezpiecznie na wsi i nie tylko w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Celem zadania było uruchomienie ratownictwa wodnego w naszej jednostce. W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do ratownictwa wodnego, przeprowadzono szkolenia i ćwiczenia oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Podsumowanie projektu w ramach POWES

Dziś zakończyliśmy realizację projektu pt. Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych realizowanego w ramach konkursu granatowego POWES. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, wykonano badania alergologiczne, wyszkolono 5 nowych ratowników KPP, przeprowadzono szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych oraz przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś kończymy realizację projektu w ramach dofinansowania w ramach programu Profilaktyki i walki z uzależnieniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt miał na celu zakup brakującego umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także organizację wolnego czasu i aktywację członków poprzez ćwiczenia, szkolenia, inicjatywy, wyjazdy, wycieczki, udział w zawodach itp.

Szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych

29 lipca 2018 roku odbyło się szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało owady błonkoskrzydłe
i zagrożenia od nich, wymagania dla ratownictwa, sprzęt i ubrania ochronne, techniki działań ratowniczych, pierwszą pomoc. W szkoleniu wzięło udział 22 członków OSP
i wszyscy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs. Inicjatywa została dofinansowana
w ramach Konkursu Grantowego POWES.