Zebranie sprawozdawcze 2019

Dnia 9 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP, podsumowujące rok 2019. Po uroczystym otwarciu zebrania i przywitaniu zaproszonych gości, dh Kamil Szylak przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Do jednostki w roku 2019 dołączyło 17 nowych członków, ubyło 6, jednostka wyszkoliła 15 nowych ratowników i 5 ratowników KPP, nabyła wiele nowego sprzętu m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, chemiczno-ekologicznego, usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych, pompę szlamową
i nowe umundurowanie dla strażaków oraz wyjeżdżała do akcji 11 razy. Następnie sprawozdanie z działalności MDP przedstawiła nowa Dowódczyni MDP Marta Jasiewicz, a po niej dh Adrianna Sroka przedstawiła sprawozdanie finansowe. Kolejnym etapem było sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Mirosława Jurcabę oraz plan działalności OSP i MDP. Jednostka planuje w roku 2019 rozpoczęcie budowy nowej remizy oraz organizację uroczystości 65-lecie jednostki wraz nadaniem Sztandaru. Na końcu druhowie z naszej jednostki przyjęli jednomyślnie wniosek
o absolutorium dla Zarządu OSP oraz proponowane zmiany w statucie OSP.

Podsumowanie projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Eko-Uni

Pora na podsumowanie projektu pt. „Chrońmy nasze bieszczadzkie środowisko” zrealizowanego w ramach .Funduszu Małych Grantów Eko-Uni. Celem projektu było uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej OSP oraz uświadomienie społeczeństwa o istotności ochrony środowiska naturalnego. W ramach dofinansowania zrealizowano zakup niezbędnego umundurowania i sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, zrealizowano szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz spotkanie informacyjne o ochronie środowiska i ekologii

Podsumowanie projektu w ramach PIL FIO 2018

Czas dziś na podsumowanie projektu pt. Każdy może uratować komuś życie realizowanego w ramach dofinansowania Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 FIO. W ramach projektu nasza jednostka zakupiła niezbędny sprzęt do przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy: zestaw fantomów, defibrylator ćwiczebny, kamizelka KED oraz nosze podbierakowe. Następnie zorganizowano dwa szkolenia z pierwszej pomocy: pierwsze w naszej rodzimej miejscowości i drugie w Szkole Podstawowej w Ropience. Dzięki realizacji zadania osiągnęliśmy założone rezultaty: umożliwiliśmy naszej jednostce prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz poprawilismy stan wiedzy i umiejętności społeczeństwa z pierwszej pomocy.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś po na podsumowanie projektu pt. Organizacja szkoleń i spotkań dla MDP na czas jesienno zimowy dofinansowanego w ramach programu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach zadania zorganizowano dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej szkolenie oraz spotkania i zebranie. Zakupiono także brakujące umundurowanie dla MDP. Projekt pozwolił na zorganizowanie wolnego czasu podczas długich jesienno-zimowych wieczorów.

Podsumowanie dofinansowania z FSUSR

Dziś zakończył się kolejny realizowany przez nas projekt pt. Bezpiecznie na wsi i nie tylko w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Celem zadania było uruchomienie ratownictwa wodnego w naszej jednostce. W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do ratownictwa wodnego, przeprowadzono szkolenia i ćwiczenia oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców.