Kurs KPP

Dziś 6 naszych członków ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyło tytuł ratownika. Oprócz naszych członków uczestniczyło jeszcze 10 druhów z innych gminnych jednostek. Dziękujemy firmie Cognito Ewelina Czenczek za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. Realizacja kursu została dofinansowana w ramach Inicjatywy Lokalnej Gminy Ustrzyki Dolne realizowanej wspólnie przez OSP Ustjanową i naszą jednostkę.

Kurs KPP

Dziś 7 naszych członków ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyło tytuł ratownika. Oprócz naszych członków uczestniczyło jeszcze 12 druhów z innych gminnych jednostek. Dziękujemy firmie Cognito Ewelina Czenczek za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. Realizacja kursu została dofinansowana w ramach Inicjatywy Lokalnej Gminy Ustrzyki Dolne realizowanej wspólnie przez OSP Ustjanową i naszą jednostkę.

Podsumowanie projektu w ramach PIL FIO 2018

Czas dziś na podsumowanie projektu pt. Każdy może uratować komuś życie realizowanego w ramach dofinansowania Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 FIO. W ramach projektu nasza jednostka zakupiła niezbędny sprzęt do przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy: zestaw fantomów, defibrylator ćwiczebny, kamizelka KED oraz nosze podbierakowe. Następnie zorganizowano dwa szkolenia z pierwszej pomocy: pierwsze w naszej rodzimej miejscowości i drugie w Szkole Podstawowej w Ropience. Dzięki realizacji zadania osiągnęliśmy założone rezultaty: umożliwiliśmy naszej jednostce prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz poprawilismy stan wiedzy i umiejętności społeczeństwa z pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Ropience

16 listopada 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Ropience szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało sposób zachowania na miejscu wypadku, schemat postępowania z poszkodowanym, zasady przeprowadzania RKO, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz zasady korzystania z defibrylatora AED. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 dzieci i nauczycieli. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Podkarpackiej Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Stańkowej

4 listopada 2018 roku odbyło się w Świetlicy w Stańkowej szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało sposób zachowania na miejscu wypadku, schemat postępowania z poszkodowanym, zasady przeprowadzania RKO, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz zasady korzystania z defibrylatora AED. W szkoleniu wzięło udział 37 osób. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Podkarpackiej Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.