Podsumowanie projektu w ramach POWES

Dziś zakończyliśmy realizację projektu pt. Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych realizowanego w ramach konkursu granatowego POWES. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, wykonano badania alergologiczne, wyszkolono 5 nowych ratowników KPP, przeprowadzono szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych oraz przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami.

Spotkanie informacyjne w Tyrawie Wołoskiej

Dziś zorganizowaliśmy w Gminnym Domu Kultury w Tyrawie Wołoskiej spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Krótka prezentacja zawierała informacje o pszczołach, osach i szerszeniach, zagrożeniach od ich użądlenia oraz pierwszą pomoc w przypadku użądleń. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Konkursu Grantowego POWES.

Spotkanie informacyjne w Stańkowej

Dziś zorganizowaliśmy w Świetlicy w Stańkowej spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Krótka prezentacja zawierała informacje
o pszczołach, osach i szerszeniach, zagrożeniach od ich użądlenia oraz pierwszą pomoc w przypadku użądleń. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Konkursu Grantowego POWES.

Spotkanie informacyjne w Olszanicy

Dziś zorganizowaliśmy w Remizie OSP Olszanica spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Krótka prezentacja zawierała informacje
o pszczołach, osach i szerszeniach, zagrożeniach od ich użądlenia oraz pierwszą pomoc w przypadku użądleń. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Konkursu Grantowego POWES.