Piknik strażacki II

Dziś odbył się już drugi Piknik Strażacki w Stańkowej. W ramach pikniku zorganizowano konkursy dla dzieci m.in. konkurs plastyczny, tor przeszkód, ćwiczenie z hydronetką, zwijanie węży na czas i rzut rzutką ratowniczą do celu. Zorganizowano także pokaz ratownictwa technicznego wspólnie z OSP Olszanica. Cały piknik zakończył się wspólnym grilowaniem i smażeniem kiełbaski na ognisku oraz rozdaniem nagród dla dzieci.

Spotkanie informacyjne w Olszanicy

Dziś zorganizowaliśmy w Remizie OSP Olszanica spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Krótka prezentacja zawierała informacje
o pszczołach, osach i szerszeniach, zagrożeniach od ich użądlenia oraz pierwszą pomoc w przypadku użądleń. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Konkursu Grantowego POWES.