Spotkanie informacyjne o ochronie środowiska

Dziś odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem była ochrona środowiska i ekologia. Celem spotkania było uświadomienie społeczeństwa o ważności dbania o nasze naturalne środowisko, póki co jeszcze zachowane w Bieszczadach. Krótka prezentacja obejmowała zagadnienia ekologii, segregacji odpadów, oszczędzaniu wody czy klęsk ekologicznych. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Funduszy Małych Grantów Stowarzyszenie Eko-Uni.