Piknik strażacki III

Dziś odbył się III Piknik Strażacki. Podczas pikniku dzieci miały możliwość rywalizacji w kilku konkursach, zabawę, udział w pokazach strażackich, ognisku, a także otrzymały nagrody za udział w pikniku. Pogoda dopisała, ja i również nastrój przy zabawie! Zapraszamy za rok.
W zeszłą niedzielę odbył się III Piknik Strażacki. Podczas pikniku dzieci miały możliwość rywalizacji w kilku konkursach, zabawę, udział w pokazach strażackich, ognisku, a także otrzymały nagrody za udział w pikniku. Pogoda dopisała, ja i również nastrój przy zabawie! Zapraszamy za rok.

Sprzątanie świata

Tuż przed obchodami 65-lecia OSP, nasi druhowie zaangażowali się w prace w całej miejscowości m.in. w akcje sprzątania wsi, przygotowanie stadionu, terenu wokół świetlicy, remizy jak i przy kościele. Na zdjęciach członkowie MDP podczas akcji sprzątania wraz z opiekunami z kobiecej drużyny.

Etap powiatowy OTWP

Dziś nasi druhowie wzięli udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Ustrzykach Dolnych. W swoich grupach zajęli bardzo wysokie lokaty: grupa szkół średnich: Maciej Feculak – 1. miejsce oraz Piotr Bodnar – 3. miejsce, grupa szkół gimnazjalnych (klasa 7-8 oraz gimnazjum): Julia Drożdż – 2. miejsce oraz Miłosz Feculak – 3. miejsce, a w grupie klas podstawowych 3. miejsce zajął Jędrzej Drożdż.

Zebranie członków MDP 2019

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie
z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę,
a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie
i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś po na podsumowanie projektu pt. Organizacja szkoleń i spotkań dla MDP na czas jesienno zimowy dofinansowanego w ramach programu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach zadania zorganizowano dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej szkolenie oraz spotkania i zebranie. Zakupiono także brakujące umundurowanie dla MDP. Projekt pozwolił na zorganizowanie wolnego czasu podczas długich jesienno-zimowych wieczorów.

Piknik strażacki II

Dziś odbył się już drugi Piknik Strażacki w Stańkowej. W ramach pikniku zorganizowano konkursy dla dzieci m.in. konkurs plastyczny, tor przeszkód, ćwiczenie z hydronetką, zwijanie węży na czas i rzut rzutką ratowniczą do celu. Zorganizowano także pokaz ratownictwa technicznego wspólnie z OSP Olszanica. Cały piknik zakończył się wspólnym grilowaniem i smażeniem kiełbaski na ognisku oraz rozdaniem nagród dla dzieci.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś kończymy realizację projektu w ramach dofinansowania w ramach programu Profilaktyki i walki z uzależnieniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt miał na celu zakup brakującego umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także organizację wolnego czasu i aktywację członków poprzez ćwiczenia, szkolenia, inicjatywy, wyjazdy, wycieczki, udział w zawodach itp.