Kurs KPP

Dziś 7 naszych członków ukończyło kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyło tytuł ratownika. Oprócz naszych członków uczestniczyło jeszcze 12 druhów z innych gminnych jednostek. Dziękujemy firmie Cognito Ewelina Czenczek za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. Realizacja kursu została dofinansowana w ramach Inicjatywy Lokalnej Gminy Ustrzyki Dolne realizowanej wspólnie przez OSP Ustjanową i naszą jednostkę.

Podsumowanie projektu w ramach POWES

Dziś zakończyliśmy realizację projektu pt. Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych realizowanego w ramach konkursu granatowego POWES. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, wykonano badania alergologiczne, wyszkolono 5 nowych ratowników KPP, przeprowadzono szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych oraz przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami.