Podsumowanie projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Eko-Uni

Pora na podsumowanie projektu pt. „Chrońmy nasze bieszczadzkie środowisko” zrealizowanego w ramach .Funduszu Małych Grantów Eko-Uni. Celem projektu było uruchomienie ratownictwa chemiczno-ekologicznego w naszej OSP oraz uświadomienie społeczeństwa o istotności ochrony środowiska naturalnego. W ramach dofinansowania zrealizowano zakup niezbędnego umundurowania i sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, zrealizowano szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz spotkanie informacyjne o ochronie środowiska i ekologii

Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego

27 stycznia 2019 roku zorganizowane zostało szkolenie z ratownictwa chemiczno ekologicznego. Szkolenie swoją tematyką obejmowało sprzęt i ubrania ochronne do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wymagania, urządzenia pomiarowe, techniki pomiarowe, działania ratownicze, usuwanie plam ropopochodnych, absorbenty i dyspergenty, pierwszą pomoc w przypadku oparzeń chemicznych i zatruć oparami. W szkoleniu wzięło udział 21 druhów. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny i pozytywnienie ukończyli szkolenie. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Funduszy Małych Grantów Stowarzyszenie Eko-Uni.

Spotkanie informacyjne o ochronie środowiska

Dziś odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem była ochrona środowiska i ekologia. Celem spotkania było uświadomienie społeczeństwa o ważności dbania o nasze naturalne środowisko, póki co jeszcze zachowane w Bieszczadach. Krótka prezentacja obejmowała zagadnienia ekologii, segregacji odpadów, oszczędzaniu wody czy klęsk ekologicznych. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Funduszy Małych Grantów Stowarzyszenie Eko-Uni.