Podsumowanie dofinansowania z FSUSR

Dziś zakończył się kolejny realizowany przez nas projekt pt. Bezpiecznie na wsi i nie tylko w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Celem zadania było uruchomienie ratownictwa wodnego w naszej jednostce. W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do ratownictwa wodnego, przeprowadzono szkolenia i ćwiczenia oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Szkolenie z ratownictwa wodnego

24 września 2018 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa wodnego. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: wymagania dla ratownictwa wodnego, sprzęt
i ubrania ochronne, działania ratownicze, działania w trakcie powodzi, działania załogi łodzi ratowniczej, działania ratownicze na lodzie, działania zabezpieczające, pierwsza pomoc w przypadku utonięć i podtopień. Inicjatywę zrealizowano w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.