Zakup sprzętu

W ramach projektu COVID-19 nasza jednostka nabyła sprzęt umożliwiający działania prewencyjne w czasach epidemii. Są to opryskiwacz spalinowy i plecakowy, kabina dekontaminacyjna wraz z zestawami podekontaminacyjnymi, ubrania i obuwie ochronne, środku do dezynfekcji oraz rękawiczki i maseczki.

Szkolenie z prowadzenia działań ratowniczych w czasie epidemii COVID-19

Przeprowadziliśmy dla naszych druhów szkolenie z prowadzenia działań w czasach epidemii COVID-19. Obejmowało ono swoim zakresem środki ochrony osobistej, zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej, dezynfekcja rąk, dekontaminacja wstępna, wytyczne do działań ratowniczych, wytyczne do działań pomocniczych oraz wytyczne dla ratowników medycznych. Szkolenie zrealizowana w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 .