Władze

ZARZĄD OSP

Krzysztof Duda
Prezes OSP

Jarosław Sroka
Wiceprezes OSP

Dariusz Jasiewicz
Naczelnik OSP

Kamil Szylak
Zastępca Naczelnika OSP

Marek Sroka
Gospodarz OSP

Barbara Szmyd
Skarbnik OSP

Estera Sroka
Sekretarz OSP

Adrianna Sroka
Kronikarz OSP

KOMISJA REWIZYJNA

Mirosław Jurcaba
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Wronowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Solarz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej