Historia

Powołanie OSP (1953)

Dnia 21 lipca 1953 roku na posiedzeniu Prezydium Gminnej Rady Narodowej
w Ropience podjęto decyzję o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej
w gromadzie Stańkowa. Powołanie naszej jednostki OSP nastąpiło wraz
z uchwałą nr XXVIII/43/53, która pozwoliła na przystąpienie do organizacji struktur Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej.

Organizacja jednostki OSP (lata 50′)

Organizacja jednostki rozpoczęła się od naboru osób – przyszłych strażaków. Nabór przeprowadzili przyszli przedstawiciele Zarządu OSP – Jan Kokolus
i Wiktor Demko. Jan Kokolus został powołany na pierwszego Prezesa OSP,
a Wiktor Demko został pierwszym Komendantem OSP (dzisiejsza funkcja Naczelnika OSP). Początkowo jako sprzęt służyły wiadra, bosaki, a jako środek transportu wóz drabiniasty. Remizę stanowiła drewniana szopa.

Zabezpieczenie pożarowe miejscowości (lata 60′)

W latach sześćdziesiątych XIX wieku Prezydium Gminnej Rady Narodowej
w Ropience podjęło decyzję o budowie zapór pożarniczych w miejscowości Stańkowa. Zapory te miały na celu umożliwienie poboru wody w sytuacjach wystąpienia pożaru.

Budowa remizy strażackiej (1968)

W roku 1968 wystąpiono o pozwolenie na budowę remizy strażackiej. Po uzyskaniu pozwolenia przystąpiono od razu do budowy. Dzięki funduszom własnym oraz funduszom od Gminnej Narodowej Rady ukończono budynek. Umożliwiło to pozyskanie nowego sprzętu takiego jak węże strażackie, prądownice itp.

Pierwszy samochód pożarniczy (lata 70′)

W latach siedemdziesiątych nasza jednostka posiadała liczny stan osobowy oraz sprzęt pożarniczy niezbędny do gaszenia pożarów. Kolejnym nabytkiem był samochód pożarniczy marki UAZ. Nasza jednostka jako jedna z nielicznych mogła poszczycić się samochodem pożarniczym.

Zmiana Zarządu i rozwój OSP (lata 80′)

W latach osiemdziesiątych nastąpiła zmiana w Zarządzie OSP. Nowym Prezesem został Ryszard Feculak, a Naczelnikiem Marian Nester. W tym czasie nasza jednostka przeżywała kolejny rozkwit. Oprócz pozyskania środków, sprzętu pożarniczego
i umundurowania, pozyskany został nowy samochód pożarniczy marki Żuk. Umożliwiał on przewóz motopompy używanej podczas pożarów.

Budowa nowej remizy (?)

Przy świetlicy w Stańkowej wybudowano nową remizę strażacką. Stara remiza zlokalizowana z tyłu budynku świetlicy została przeznaczona na kuchnię.

Pierwsze szkolenia OSP (2000)

Od 2000 roku weszły w życie nowe przepisy. Do udziału w akcji były niezbędne badania lekarskie i szkolenia. Nasi członkowie wykonali pierwsze takie badania i szkolenia.

Rejestracja OSP w KRS (2004)

W 2004 roku nasza jednostka zarejestrowała się w rejestrze KRS uzyskała osobowość prawną. Na zebraniu walnym przyjęto nowy statut OSP, który reguluje wszystkie działania OSP.

Powołanie Jednostki Operacyjno-Technicznej (2009)

W roku 2009 wyszkolili się pierwsi ratownicy według nowego systemu szkolenia. Pozwoliło to na powołanie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP, której celem jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Nowy Zarząd OSP (2010)

W 2010 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, podczas którego wybrano owy Zarząd OSP. Prezesem OSP został wybrany Paweł Jurcaba, a Naczelnikiem OSP Dariusz Jasiewicz. Pozostali członkowie Zarządu OSP: Wiceprezes – Mirosław Jurcaba, Zastępca Naczelnika – Janusz Kardasz, Skarbnik – Katarzyna Sroka, Gospodarz – Marek Sroka, Sekretarz – Grzegorz Solarz.

Nowy Zarząd OSP (2016)

W 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, podczas którego wybrano owy Zarząd OSP. Prezesem OSP został wybrany Krzysztof Duda, a Naczelnikiem OSP Dariusz Jasiewicz. Pozostali członkowie Zarządu OSP: Wiceprezes – Jarosław Sroka, Zastępca Naczelnika – Kamil Szylak, Skarbnik – Barbara Szmyd, Gospodarz – Marek Sroka, Sekretarz – Estera Sroka, Kronikarz – Adrianna Sroka.

Uzyskanie statutu Organizacji Pożytku Publicznego (2016)

Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (2017)

W roku 2017 roku zebranie walne OSP powołało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz na jej opiekuna druha Kamila Szylak. MDP to możliwość kształcenia przyszłych strażaków OSP, ale także dobra zabawa i okazja do aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży.

Zakup nowego samochodu pożarniczego (2017)

W 2017 roku zakupiono nowy lekki samochód pożarniczy ze zbiornikiem 1000 litrów oraz z agregatem wysokociśnieniowym i szybkim natarciem. Samochód posiada także wyciągarkę linową, maszt oświetleniowy oraz urządzenia łączności. Może on posłużyć zarówno w sytuacji pożaru jak i do usuwania zagrożeń miejscowych.

Historia Zarządu OSP

LataPrezesWiceprezesNaczelnikZ-a Naczelnika
1953 – 1989Jan
Kokolus
Wiktor
Demko
1989-2010Ryszard
Feculak
Marek
Sroka
Marian
Nester
Jerzy
Bodnar
2010-2016Paweł
Jurcaba
Mirosław
Jurcaba
Dariusz
Jasiewicz
Janusz
Kardasz
2016-obecnieKrzysztof
Duda
Jarosław
Sroka
Dariusz
Jasiewicz
Kamil
Szylak
LataSkarbnikGospodarzSekretarzKronikarz
1953 – 1989
1989-2010Katarzyna
Sroka
Paweł
Jurcaba
2010-2016Katarzyna
Sroka
Marek
Sroka
Grzegorz
Solarz
2016-obecnieBarbara
Szmyd
Marek
Sroka
Estera
Sroka
Adrianna
Sroka

Historia Komisji Rewizyjnej

LataPrzewodniczącyWiceprzewodniczącySekretarz
1953 – 1989
1989-2010Jan
Szmyd
Janusz
Kardasz
Waldemar
Kałużny
2010-2016Marek
Srok
Janusz
Kardasz
Waldemar
Kałużny
2016-obecnieMirosław
Jurcaba
Kamil
Wronowski
Grzegorz
Solarz