Naczelnik

Dariusz Jasiewicz
Naczelnik OSP

Kamil Szylak
Zastępca Naczelnika OSP