Działalność ratownicza

RATOWNICTWO W SYTUACJI POŻARÓW

Nasza jednostka posiada odpowiedni samochód i sprzęt do przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów. Zabezpieczamy teren naszej miejscowości oraz sąsiednie wioski, ale także w przypadku dużych pożarów możemy wspomóc działania na terenie całego powiatu. Ponadto posiadamy sprzęt i możliwości do walki z pożarami komina czy traw.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Posiadamy niezbędny sprzęt (torby medyczne, nosze, deski ortopedyczne) oraz kilkunastu ratowników mogących udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy.

RATOWNICTWO WODNE

Posiadamy także możliwości prowadzenia działań w trackie powodzi – ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia oraz działania zabezpieczające tj. budowanie wałów przeciwpowodziowych, wypompowywanie wody. Dzięki posiadanej łodzi możemy prowadzić także działania na wodach, a dzięki saniom lodowych także na lodzie.

RATOWNICTWO CHEMICZNO-EKOLOGICZNE

Podstawowy sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego umożliwia nam działania w sytuacji skażenia chemicznego środowisko tj. pojawienie się substancji w środowisku wodnym czy wyciek materiałów ropopochodnych na drodze.

RATOWNICTWO POSZUKIWAWCZE

Ten rodzaj ratownictwa możemy prowadzić w zakresie ograniczonym. Docelowo w przyszłości planowane jest rozwinięcie tego ratownictwa do zakresu specjalistycznego.

USUWANIE ZAGROŻEŃ OD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

W tej dziedzinie posiadamy odpowiedni sprzęt, a także znaczne już wyszkolenie. W ostatnim czasie zauważamy wzrost zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych.