Członkowie zwyczajni

FRANCISZEK BARAŃSKI

Członek OSP od roku 2016. Reprezentant OSP w kilku zawodach strażackich. Służy pomocą przy pracach i inicjatywach.

KRYSTIAN BARAŃSKI

Członek OSP od roku 2010. Ratownik od roku 2010, od roku 2017 dowódca i naczelnik JOT. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.
W roku 2017 został odznaczony Odznaką Wzorowy Strażak.

PIOTR BODNAR


Członek OSP od roku 2015. Ratownik od roku 2018, a od roku 2018 posiada uprawnienia ratownika KPP. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

KRZYSZTOF DUDA

Członek OSP od roku 2012. Od roku 2016 Prezes OSP. Ratownik od roku 2016. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. Czynny działacz Zarządu OSP, a także lider wielu działań i inicjatyw.

MAŁGORZATA DUDA

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2018, a także ratownik KPP od tego samego roku. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

PAWEŁ DZIEDZIC

Członek OSP od roku 2016. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

MACIEJ FECULAK

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2018, a także ratownik KPP od tego samego roku. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

MIKOŁAJ FECULAK

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2016. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

KAROL FUNDANICZ

Członek OSP od roku 2018. Ratownik od roku 2016.

ANNA JASIEWICZ

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2018. R reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych.

DARIUSZ JASIEWICZ

Członek OSP od roku 1994. Od roku 2010 Naczelnik OSP. Ratownik od roku 2009, a od roku 2017 dowódca i naczelnik w JOT. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. Czynny działacz Zarządu OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (2005) oraz Brązowym (2011) i Srebrnym (2017) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

PATRYCJA JASIEWICZ

Członek OSP od roku 2017. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych.

MIROSŁAW JURCABA

Członek OSP od roku 1999. Od roku 2016 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Ratownik od roku 2011, a od roku 2017 dowódca. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. W latach 2010 – 2015 Wiceprezes OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (2004) oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2017).

PAWEŁ JURCABA

Członek OSP od roku 1996. W latach 1996 – 2010 Sekretarz OSP, a w latach 2010 – 2016 Prezes OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (2004) oraz Brązowym (2010) i Srebrnym (2017) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

BERNARDETA KARDASZ

Członek OSP od roku 2018. Ratownik od roku 2018. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. .

JANUSZ KARDASZ

Członek OSP od roku 2000. Ratownik od roku 2009.Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. W latach 2004 – 2016 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w latach 2010 – 2016 Zastępca Naczelnika. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (2004) oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2017) .

ANNA KOPACZ

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator prac społecznych i inicjatyw OSP.

KACPER KOPACZ

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator prac społecznych i inicjatyw OSP.

KRZYSZTOF KOPACZ

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator prac społecznych i inicjatyw OSP.

MARIUSZ MOKRY

Członek OSP od roku 1994. Chętny realizator prac społecznych i inicjatyw OSP.

KRZYSZTOF NESTER

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2018. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

MICHAŁ NESTER

Członek OSP od roku 2005. Ratownik od roku 2009. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (2017).

PIOTR NESTER

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2018. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

DAMIAN OCHENDUSZKA

Członek OSP od roku 2010. Chętny realizator prac społecznych i inicjatyw OSP.

MARCIN OCHENDUSZKA

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator prac społecznych i inicjatyw OSP.

MAGDALENA PRĄDZIŃSKA

Członek OSP od roku 2017. Ratownik od roku 2018. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

WIKTORIA PRĄDZIŃSKA

Członek OSP od roku 2017. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

BARTŁOMIEJ RUŻYŁA

Członek OSP od roku 2018. Ratownik od roku 2018.

MAREK RYGIEL

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

GRZEGORZ SOLARZ

Członek OSP od roku 2006. Od roku 2016 Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Ratownik od roku 2010. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych
i inicjatyw OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (2017).

ADRIANNA SROKA

Członek OSP od roku 2015. Od roku 2016 Kronikarz OSP. Ratownik od roku 2016. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

ARKADIUSZ SROKA

Członek OSP od roku 2010. Ratownik od roku 2016, a od 2016 także kierowca. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

ESTERA SROKA

Członek OSP od roku 2015. Od roku 2016 Sekretarz OSP. Ratownik od roku 2018, a od 2018 roku także ratownik KPP. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

JAROSŁAW SROKA

Członek OSP od roku 2010. Od 2016 roku Wiceprezes OSP. Ratownik od roku 2016. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

KAMIL SROKA

Członek OSP od roku 2005. Ratownik od roku 2016. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

KATARZYNA SROKA

Członek OSP od roku 1996. Ratownik od roku 2018. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. W latach 1996 – 2010 Skarbnik OSP. Odznaczona odznaką Wzorowy Strażak (2000) oraz Brązowym (2004), Srebrnym (2010) i Złotym (2017) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

MAREK SROKA

Członek OSP od roku 1988. Od 1996 Gospodarz OSP.Ratownik od roku 2011 oraz kierowca. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych
i inicjatyw OSP. W latach 1989 – 2010 Wiceprezes OSP, w latach 2010 -2016 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Odznaczona odznaką Wzorowy Strażak (2000) oraz Brązowym (2002), Srebrnym (2010) i Złotym (2016) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

MARCIN SUCHAR

Członek OSP od roku 2015. Od 2016 ratownik KPP. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych
i inicjatyw OSP.

BARBARA SZMYD

Członek OSP od roku 2015. Od 2016 Skarbnik OSP. Ratownik od roku 2018. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

SEBASTIAN SZMYD

Członek OSP od roku 2010. Ratownik od 2010 roku. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

STANISŁAW SZMYD

Członek OSP od roku 2016. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

STEFAN SZMYD

Członek OSP od roku 2010. Ratownik od 2010 roku. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

SABINA SZMYD-RYGIEL

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od 2018 roku. Uczestnik akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

DAWID SZYLAK

Członek OSP od roku 2016.

KAMIL SZYLAK

Członek OSP od roku 2006. Od 2016 Z-a Naczelnika OSP. Ratownik od roku 2011, dowódca i naczelnik w JOT od 2015 roku, a od roku 2017 ratownik KPP. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. Odznaczona odznaką Wzorowy Strażak (2017).

WŁADYSŁAW SZYLAK

Członek OSP od roku 2016. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

NATALIA ŚLAZYK

Członek OSP od roku 2017 Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

RADOSŁAW TEREBECKI

Członek OSP od roku 2003. Ratownik od roku 2011. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. Odznaczona odznaką Wzorowy Strażak (2017).

RYSZARD URBAN

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

ANNA WILCZAK-WRONOWSKA

Członek OSP od roku 2018. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

ANNA WRONOWSKA

Członek OSP od roku 2017. Reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

DANIEL WRONOWSKI

Członek OSP od roku 2018. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

JACEK WRONOWSKI

JOLANTA WRONOWSKA

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

Członek OSP od roku 2017. Chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.

KAMIL WRONOWSKI

Członek OSP od roku 2005. Ratownik od roku 2011. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP. Odznaczona odznaką Wzorowy Strażak (2017).

KAROL WRONOWSKI

Członek OSP od roku 2016. Ratownik od roku 2016. Uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, reprezentant OSP na zawodach sportowo-pożarniczych oraz chętny realizator wielu prac społecznych i inicjatyw OSP.