Członkowie MDP i DDP

JĘDRZEJ DROŻDŻ

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw. W roku 2017 został odznaczony Brązową Odznaką MDP.

JULIA DROŻDŻ

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych i inicjatyw. Uczestnik konkursów OTWP. W latach 2017-2018 roku Dowódca Sekcji MDP. W roku 2017 została odznaczona Brązową Odznaką MDP.

KACPER DROŻDŻ

Członek MDP od roku 2017. Od 2019 roku Dowódca sekcji MDP. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych i inicjatyw. Uczestnik konkursów OTWP. W latach 2017-2018 roku Z-a Dowódcy MDP. W roku 2018 został odznaczony Brązową Odznaką MDP.

JULIA DUDA

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych i inicjatyw. Uczestnik konkursów OTWP.

MIŁOSZ FECULAK

Członek MDP od roku 2017. Od 2019 roku Z-a Dowódcyi MDP. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych i inicjatyw. Uczestnik konkursów OTWP. W roku 2017 został odznaczony Brązową Odznaką MDP.

BARTOSZ JASIEWICZ

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych i inicjatyw. W roku 2017 został odznaczony Brązową Odznaką MDP.

MARTA JASIEWICZ

Członek MDP od roku 2017. Od 2019 roku Dowódca MDP. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych i inicjatyw. Uczestnik konkursów OTWP. W latach 2017-2018 roku Dowódca Sekcji MDP. W roku 2017 została odznaczona Brązową Odznaką MDP.

DARIA KACZMARYK

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

KACPER KLAPUTEK

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw. W roku 2018 została odznaczona Brązową Odznaką MDP.

MICHAŁ KRUPA

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

SZYMON KRUPA

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

MICHAŁ LEMISZ

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

ADAM MAŁECKI

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

KRZYSZTOF MAŁECKI

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

MAJA MISIEWICZ

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

FILIP MYŚLIWIEC

Członek MDP od roku 2017. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

JUDYTA OBNOWSKA

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

JUSTYNA SUCHAR

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

ZUZANNA SZMYD

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.

PATRYCJA WÓJCISZYN

Członek MDP od roku 2018. Uczestnik zawodów dla MDP oraz wielu prac społecznych
i inicjatyw.