Członkowie honorowi

JERZY BODNAR

Członek OSP od roku 1983, a od roku 2016 członek honorowy OSP. Wieloletni ratownik OSP, uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, uczestnik zawodów sportowo-pożarniczych i działacz OSP. W latach 1989-2010 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2002).

RYSZARD FECULAK

Członek OSP od roku 1983, a od roku 2010 członek honorowy OSP. Wieloletni ratownik OSP, uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, uczestnik zawodów sportowo-pożarniczych i działacz OSP. W latach 1989-2010 pełnił funkcję Prezesa OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (1990) oraz Brązowym (1994), Srebrnym (1998) i Złotym (2004) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

JÓZEF MARUSZCZAK

Członek OSP od roku 1983, a od roku 2017 członek honorowy OSP. Wieloletni ratownik
i kierowca OSP, uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, uczestnik zawodów sportowo-pożarniczych i działacz OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (1985) oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2003).

MARIAN NESTER

Członek OSP od roku 1977, a od roku 2010 członek honorowy OSP. Wieloletni ratownik OSP, uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, uczestnik zawodów sportowo-pożarniczych i działacz OSP. W latach 1989-2010 pełnił funkcję Naczelnika OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (1990) oraz Brązowym (1994), Srebrnym (1998) i Złotym (2004) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, a także odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

JAN SZMYD

Członek OSP od roku 1976, a od roku 2016 członek honorowy OSP. Wieloletni działacz OSP i osoba wspierająca prace Zarządu OSP. W latach 2004-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP. Odznaczony odznaką Wzorowy Strażak (1991) oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2000).

JÓZEF SZMYD

Członek OSP od roku 1987, a od roku 2017 członek honorowy OSP. Wieloletni ratownik
i mechanik OSP, uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, uczestnik zawodów sportowo-pożarniczych oraz działacz OSP i osoba wspierająca prace Zarządu OSP .