Etap powiatowy OTWP

Dziś nasi druhowie wzięli udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Ustrzykach Dolnych. W swoich grupach zajęli bardzo wysokie lokaty: grupa szkół średnich: Maciej Feculak – 1. miejsce oraz Piotr Bodnar – 3. miejsce, grupa szkół gimnazjalnych (klasa 7-8 oraz gimnazjum): Julia Drożdż – 2. miejsce oraz Miłosz Feculak – 3. miejsce, a w grupie klas podstawowych 3. miejsce zajął Jędrzej Drożdż.

Zebranie członków MDP 2019

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie
z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę,
a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie
i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.

Wycieczka MDP

Dziś członkowie MDP wzięli udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Młodzi druhowie mieli okazję zobaczyć miejsce pracy strażaków zawodowców, używany przez nich sprzęt i samochody pożarnicze oraz zobaczyć prace Stanowiska Kierowania. Po wizycie w PSP dzięki uprzejmości Pana Burmistrza skorzystali także z możliwości jazdy na łyżwach na Miejskim Lodowisku
w Ustrzykach Dolnych.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś kończymy realizację projektu w ramach dofinansowania w ramach programu Profilaktyki i walki z uzależnieniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt miał na celu zakup brakującego umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także organizację wolnego czasu i aktywację członków poprzez ćwiczenia, szkolenia, inicjatywy, wyjazdy, wycieczki, udział w zawodach itp.