Szkolenie z prowadzenia działań ratowniczych przy pożarach kominów i zatruciu tlenkiem węgla

W ramach programu Działaj Lokalnie XI-2020 zrealizowaliśmy szkolenie dotyczące pożarów kominów i zatrucia tlenkiem węgla oraz ćwiczenia z działań w strefie zadymienia. Szkolenie obejmowało tematykę przyczyn pożarów kominów, przeglądów okresowych, sprzętu do działań w sytuacji pożarów kominów, działania ratownicze, właściwości tlenku węgla, objawy przy podtruciu, pierwsza pomoc.

Szkolenie z prowadzenia działań ratowniczych w czasie epidemii COVID-19

Przeprowadziliśmy dla naszych druhów szkolenie z prowadzenia działań w czasach epidemii COVID-19. Obejmowało ono swoim zakresem środki ochrony osobistej, zasady zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej, dezynfekcja rąk, dekontaminacja wstępna, wytyczne do działań ratowniczych, wytyczne do działań pomocniczych oraz wytyczne dla ratowników medycznych. Szkolenie zrealizowana w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 .

Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dziś odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Szkolenie obejmowało tematykę: materiałów niebezpiecznych i ich zagrożeń, ratownictwa chemiczno-ekologicznego w OSP., normatyw wyposażenia, środków ochrony i sprzętu, urządzeń i technik pomiarowych, a także działań ratowniczych i pierwszej pomocy w przypadku poparzeń i zatruć. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. ”Chrońmy nasze Bieszczady” dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.