Zapytanie ofertowe

Zapraszamy firmy do składania oferty za zakup:

  • agregatu zasilającego Lukas P630G
  • wąż zasilający Lukas 10 m
  • zestaw podkładów i klinów
  • zestaw podpór do stabilizacji pojazdów
  • schodek z klinem

Oferty proszę wysyłać na maila: osp.stankowa@op.pl w terminie do 31 maja 2020 roku.

Zebranie sprawozdawcze 2019

Dnia 9 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP, podsumowujące rok 2019. Po uroczystym otwarciu zebrania i przywitaniu zaproszonych gości, dh Kamil Szylak przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Do jednostki w roku 2019 dołączyło 17 nowych członków, ubyło 6, jednostka wyszkoliła 15 nowych ratowników i 5 ratowników KPP, nabyła wiele nowego sprzętu m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, chemiczno-ekologicznego, usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych, pompę szlamową
i nowe umundurowanie dla strażaków oraz wyjeżdżała do akcji 11 razy. Następnie sprawozdanie z działalności MDP przedstawiła nowa Dowódczyni MDP Marta Jasiewicz, a po niej dh Adrianna Sroka przedstawiła sprawozdanie finansowe. Kolejnym etapem było sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Mirosława Jurcabę oraz plan działalności OSP i MDP. Jednostka planuje w roku 2019 rozpoczęcie budowy nowej remizy oraz organizację uroczystości 65-lecie jednostki wraz nadaniem Sztandaru. Na końcu druhowie z naszej jednostki przyjęli jednomyślnie wniosek
o absolutorium dla Zarządu OSP oraz proponowane zmiany w statucie OSP.