Szkolenie z ratownictwa chemiczno-ekologicznego

27 stycznia 2019 roku zorganizowane zostało szkolenie z ratownictwa chemiczno ekologicznego. Szkolenie swoją tematyką obejmowało sprzęt i ubrania ochronne do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wymagania, urządzenia pomiarowe, techniki pomiarowe, działania ratownicze, usuwanie plam ropopochodnych, absorbenty i dyspergenty, pierwszą pomoc w przypadku oparzeń chemicznych i zatruć oparami. W szkoleniu wzięło udział 21 druhów. Wszyscy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny i pozytywnienie ukończyli szkolenie. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Funduszy Małych Grantów Stowarzyszenie Eko-Uni.

Spotkanie informacyjne o ochronie środowiska

Dziś odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem była ochrona środowiska i ekologia. Celem spotkania było uświadomienie społeczeństwa o ważności dbania o nasze naturalne środowisko, póki co jeszcze zachowane w Bieszczadach. Krótka prezentacja obejmowała zagadnienia ekologii, segregacji odpadów, oszczędzaniu wody czy klęsk ekologicznych. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Funduszy Małych Grantów Stowarzyszenie Eko-Uni.

Zebranie członków MDP 2019

Dziś odbyło się zebranie członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodzi strażacy podsumowali ubiegły rok oraz wybrali nową Radę MDP. Zebranie otworzył opiekun MDP Kamil Szylak, a całość poprowadziła Marta Jasiewicz. Sprawozdanie
z działalności wygłosiła Julia Drożdż, a plan pracy przedstawił Kacper Drożdż, Młodzi druhowie wybrali Marta Jasiewicz na ich dowódcę, Miłosza Feculaka na jej zastępcę,
a Justyna Suchar i Kacper Drożdż zostali dowódcami sekcji. Było to przygotowanie
i przetarcie przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP, którego termin jest dopiero planowany.