Wycieczka MDP

Dziś członkowie MDP wzięli udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Młodzi druhowie mieli okazję zobaczyć miejsce pracy strażaków zawodowców, używany przez nich sprzęt i samochody pożarnicze oraz zobaczyć prace Stanowiska Kierowania. Po wizycie w PSP dzięki uprzejmości Pana Burmistrza skorzystali także z możliwości jazdy na łyżwach na Miejskim Lodowisku
w Ustrzykach Dolnych.

Podsumowanie projektu w ramach PIL FIO 2018

Czas dziś na podsumowanie projektu pt. Każdy może uratować komuś życie realizowanego w ramach dofinansowania Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 FIO. W ramach projektu nasza jednostka zakupiła niezbędny sprzęt do przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy: zestaw fantomów, defibrylator ćwiczebny, kamizelka KED oraz nosze podbierakowe. Następnie zorganizowano dwa szkolenia z pierwszej pomocy: pierwsze w naszej rodzimej miejscowości i drugie w Szkole Podstawowej w Ropience. Dzięki realizacji zadania osiągnęliśmy założone rezultaty: umożliwiliśmy naszej jednostce prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz poprawilismy stan wiedzy i umiejętności społeczeństwa z pierwszej pomocy.

Podsumowanie dofinansowania GKRPA

Dziś po na podsumowanie projektu pt. Organizacja szkoleń i spotkań dla MDP na czas jesienno zimowy dofinansowanego w ramach programu Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach zadania zorganizowano dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej szkolenie oraz spotkania i zebranie. Zakupiono także brakujące umundurowanie dla MDP. Projekt pozwolił na zorganizowanie wolnego czasu podczas długich jesienno-zimowych wieczorów.