Gala Orlen

Dziś nasi przedstawiciele wzięli udział w Gali Orlen, która miała miejsce w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Wszyscy laureaci tegorocznej edycji projektu Moje Miejsce na Ziemi otrzymali pamiątkowy dyplom uznania. Nasza jednostka otrzymała dofinansowanie na Utworzenie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w kwocie 7,5 tys. złotych. Fundacja Orlen wsparła ponad 300 organizacji z całej Polski. Całą Galę uświetnił koncert Anny Dąbrowskiej.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Ropience

16 listopada 2018 roku odbyło się w Szkole Podstawowej w Ropience szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało sposób zachowania na miejscu wypadku, schemat postępowania z poszkodowanym, zasady przeprowadzania RKO, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz zasady korzystania z defibrylatora AED. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 dzieci i nauczycieli. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Podkarpackiej Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Stańkowej

4 listopada 2018 roku odbyło się w Świetlicy w Stańkowej szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało sposób zachowania na miejscu wypadku, schemat postępowania z poszkodowanym, zasady przeprowadzania RKO, ułożenia w pozycji bocznej ustalonej oraz zasady korzystania z defibrylatora AED. W szkoleniu wzięło udział 37 osób. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Podkarpackiej Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.