Podsumowanie dofinansowania z FSUSR

Dziś zakończył się kolejny realizowany przez nas projekt pt. Bezpiecznie na wsi i nie tylko w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Celem zadania było uruchomienie ratownictwa wodnego w naszej jednostce. W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do ratownictwa wodnego, przeprowadzono szkolenia i ćwiczenia oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców.

Szkolenie z ratownictwa wodnego

24 września 2018 roku odbyło się szkolenie z ratownictwa wodnego. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: wymagania dla ratownictwa wodnego, sprzęt
i ubrania ochronne, działania ratownicze, działania w trakcie powodzi, działania załogi łodzi ratowniczej, działania ratownicze na lodzie, działania zabezpieczające, pierwsza pomoc w przypadku utonięć i podtopień. Inicjatywę zrealizowano w ramach dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Piknik strażacki II

Dziś odbył się już drugi Piknik Strażacki w Stańkowej. W ramach pikniku zorganizowano konkursy dla dzieci m.in. konkurs plastyczny, tor przeszkód, ćwiczenie z hydronetką, zwijanie węży na czas i rzut rzutką ratowniczą do celu. Zorganizowano także pokaz ratownictwa technicznego wspólnie z OSP Olszanica. Cały piknik zakończył się wspólnym grilowaniem i smażeniem kiełbaski na ognisku oraz rozdaniem nagród dla dzieci.

Podsumowanie projektu w ramach POWES

Dziś zakończyliśmy realizację projektu pt. Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych realizowanego w ramach konkursu granatowego POWES. W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt, wykonano badania alergologiczne, wyszkolono 5 nowych ratowników KPP, przeprowadzono szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych oraz przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami.

Spotkanie informacyjne w Tyrawie Wołoskiej

Dziś zorganizowaliśmy w Gminnym Domu Kultury w Tyrawie Wołoskiej spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Krótka prezentacja zawierała informacje o pszczołach, osach i szerszeniach, zagrożeniach od ich użądlenia oraz pierwszą pomoc w przypadku użądleń. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Konkursu Grantowego POWES.

Spotkanie informacyjne w Stańkowej

Dziś zorganizowaliśmy w Świetlicy w Stańkowej spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Krótka prezentacja zawierała informacje
o pszczołach, osach i szerszeniach, zagrożeniach od ich użądlenia oraz pierwszą pomoc w przypadku użądleń. Inicjatywa została zrealizowana w ramach Konkursu Grantowego POWES.