Szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych

29 lipca 2018 roku odbyło się szkolenie z usuwania zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych. Szkolenie swoim zakresem obejmowało owady błonkoskrzydłe
i zagrożenia od nich, wymagania dla ratownictwa, sprzęt i ubrania ochronne, techniki działań ratowniczych, pierwszą pomoc. W szkoleniu wzięło udział 22 członków OSP
i wszyscy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs. Inicjatywa została dofinansowana
w ramach Konkursu Grantowego POWES.